THIẾT KẾ WEBSITE CẦN THƠ

Với những trãi nghiệm thực tế nhiều năm trên thị trường, hơn ai hết chúng tôi là những người nắm rất rõ xu hướng và công nghệ.

Tầm Nhìn: 2023 trở thành đơn vị cung cấp giải pháp Digital Marketing tầm Châu Á

Sứ Mệnh: Chuyển giao công nghệ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tốt nhất

Giá Trị Cốt Lõi: Chuyển giao toàn bộ công nghệ, tận tâm, trách nhiệm

Tyler Trần

CEO | Founder

Quá TRÌNH CÔNG TÁC

Đại Diện Kinh Doanh – Heineken VietNam

Giám Đốc Kinh Doanh – Tập Đoàn Sendai

Giám Đốc Kinh Doanh & Marketing – DMV Control

Giám Đốc Kinh Doanh & Marketing Toàn Quốc – Vietstar Express

Quá Trìh Học Vấn

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Cần Thơ

Cử Nhân Quản Trị Marketing – Trường Đại Học Cần Thơ

Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI

Digital Marketing – Trường Doanh Nhân PTI

Lập Kế Hoạch Chuyên Nghiệp ( KPIs) – Trường Doanh Nhân PTI

Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI

Phong Thủy Doanh Nhân – Trường Doanh Nhân PTI

Truyền Nhân Phòng Thủy Hồng Lạc

Tuấn Đào

CFO Management

Quá TRÌNH CÔNG TÁC

 

Quá Trìh Học Vấn

Cử Nhân Quản Trị Marketing – Trường Đại Học Cần Thơ

Digital Marketing – Trường Doanh Nhân PTI

Lập Kế Hoạch Chuyên Nghiệp ( KPIs) – Trường Doanh Nhân PTI

Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp – Trường Doanh Nhân PTI

Phong Thủy Doanh Nhân – Trường Doanh Nhân PTI

Để Lại Thông Tin Tư Vấn