TÍNH NĂNG CHÍNH

ĐỐI TÁC

vietstar expres

nnt logistics

tat express

hợp tiến express

nhat phuong anh

intelog

liên hệ ngay!

Đừng ngại gọi cho chúng tôi để được tư vấn và giải quyết chính xác nhu cầu của bạn, chúng tôi hiểu để xây dựng được phần mềm phù hợp cho doanh nghiệp bạn cần rất nhiều thời gian khảo sát lấy yêu cầu và lập trình, kiểm thử, triển khai, điều chỉnh…

Thu thập thông tin & Phân tích

Sau khi họp trao đổi nắm bắt yêu cầu của quý khách hàng, tiếp theo bộ phận tester sẽ làm việc với từng bộ phận có liên quan để thu thập thêm và xác định thật ký nhu cầu cũng như tính khả thi khi triển khai thực tế dựa trên kinh nghiệm và các yếu tố về thời gian, tài chính, nhu cầu thực tế, giai đoạn phát triển và cuối cùng là tính khả thi.

Lập kế hoạch

Dự trên yêu cầu và dữ liệu đã phân tích, chúng tôi đưa ra timeline dự kiến hoàn thành, tiếp theo là 1 buổi Present về kế hoạch dự án, nếu được xét duyệt sẽ chuyển đến bước tiếp theo

Triển khai thực hiện

Bám sát theo tiến độ dự án, gửi báo cáo định kỳ, trao đổi thưởng xuyên, thu thập thông tin thêm nếu có

Đề xuất

Đề xuất phương án tối ưu trong quá trình triển khai thực nghiệm

Kiểm thử

Lập team theo dõi quá trình triển khai và báo cáo kết quả cho quý khách hàng từng giai đoạn

Bàn giao

Bàn giao, hướng dẩn vận hành theo tiến độ dự án, hoặc triển khai cho quý khách hàng với quy mô toàn quốc

Bảo hành - bảo trì

Bảo hành theo thời gian cam kết, bảo trì 24/7

Kiến Thức